11 Temmuz 2010 Pazar

Dünya Nüfus Günü

Dünya Nüfus Günü 1987'den bu yana her yıl 11 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, bugünü bir kutlamadan çok nüfus artışından kaynaklanan sorunların gündeme gelmesi, tartışılması ve çalışmaların hızlandırılması için bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Bu yılki 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nün temasını “nüfus verileri” olarak belirleyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid, nüfus konusundaki sağlam verilerin, sağlıklı kararların alınmasında anahtar unsur olduğunu açıkladı.

Nüfus sayımları, anket ve istatistiklerin, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında yaşamcıl veriler sağladığı bildirildi.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü temasını “nüfus verileri” olarak belirleyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA’nın İcra Direktörü Thoraya Ahmed Obaid, nüfus konusundaki sağlam verilerin, sağlıklı kararların alınmasında anahtar unsur olduğunu belirterek “Nüfus dinamiklerini oluşturan yaş dağılımı, doğurganlık ve ölüm oranları, göç rakamları gibi verilerin; insani, sosyal ve ekonomik kalkınmanın üzerindeki etkileri tartışılmazdır. İnsanların hayat standartlarının geliştirilmesine yönelik politika ve programların üzerindeki olumlu etkileri de bu verileri yaşamcıl kılmaktadır. Bu alanda yapılacak araştırmalar, insanların güvenilir ve etkin hizmetlere erişim olanaklarını artırmakla kalmayıp; kadınlar, ergenlik çağındaki gençler ve kendilerini duyurma güçlügü içindeki gruplar gibi seslerine kulak verilmesi gereken toplulukların görüşlerinin politika ve programlara yansımasını da sağlayacaktır” dedi.

Nüfusun hizmetlere ulaşamayan kısmındaki azalma, kızların evlenme yaşlarının büyümesi, gebeliği önleyici önlemlerin kullanım oranlarındaki artış ve eğitimli sağlık personeli aracılığıyla gerçekleşen doğumların, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden biri olan Ana Sağlığı ile ilgili ilerlemeyi sağlayacağını ifade eden Obaid “Nüfus sayımları, anketler ve istatistikler, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında yaşamcıl veriler sağlar. Bu veriler; üreme sağlığı, eğitime evrensel erişim, HIV/AIDS’i önleme ile ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasında kritik önem taşımaktadır” dedi.

UNFPA Türkiye Temsilci Vekili Dr.Tunga Tüzer de, Türkiye'de etkili kalkınma politikalarının geliştirilebilmesi için: gençler, üreme sağlığı, göç, yaşlanan nüfus ve diğer kalkınma ile ilgili alanlarda daha kapsamlı ve güvenilir verilere acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. UNFPA Türkiye Temsilciliği’nin bu amaçla istatistiki ve sınıflandırılmış demografik veri/bilgilerin toplanması ve bunların sosyal/ekonomik politikaların oluşturulmasında kullanılmasını sağlamak için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dr.Tüzer “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri-MDG çerçevesinde UNFPA, Türk Hükümeti ile birlikte, sınıflandırılmış veri toplanması, analizi, dağılımı ve kullanımı ile ilgili kapasitenin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'na internet temelli bir veri bankasının muhafazası ve yenilenmesi konularında teknik ve finansal destek sağladık. Bu veri bankası Türkiye'de nüfus ve kalkınma göstergelerinin ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada kat edilen yolun izlenmesinde kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

 
web ve teknoloji dünyasında olup bitenlerle ilgili kendi halinde bağımsız bir blog. Powered by Blogger