7 Eylül 2010 Salı

2. Çanakkale Bienali

Çanakkale’de 20 Eylül-10 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “2. Çanakkale Bienali” ile ilgili çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

İlki 2008 Yılında 45. Uluslararası Troia Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden 56 sanatçının katılımıyla kentin çeşitli mekânlarında yapılan “Şeffaf Yanılsamalar”temalı 1. Çanakkale Bienali 2.si ile devam ediyor.

20 Eylül-10 Ekim 2010 tarihleri arasında “Kurgusal Gerçekler, Dönüşümler / Made Up Realities, Transforms”temasında gerçekleşecek olan 2. Çanakkale Bienali’nin tanıtımına ilişkin basın toplantısı Bienal Direktörü/ Eşküratörü Seyhan Boztepe, Bienal Koordinatörü İsmail Erten ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın açıklamamalarıyla gerçekleşti.

“2. Çanakkale Çağdaş Sanat Bienali” kapsamında Çağdaş sanata dair önemli sanatçıların eserleri ve performansları Çanakkale merkezinde yaklaşık 15 farklı mekânda izlenime sunulacak. Bu büyük uluslararası proje, yeni bir çağdaş sanat merkezi olması yolunda kente önemli bir katkı sağlayacak.

Basın Toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Yeniliklerin, değişimlerin, dönüşümlerin hoşgörüyle kabul gördüğü kentimiz 2008 yılında ilk kez bir bienale ev sahipliği yaptı.

Sanatla yoğrulmuş bir yaşamı tercih etmiş, ulusal ve uluslararası sanat arenasında ciddi deneyimler kazanmış, iki hevesli küratörün, neden Çanakkale'de de bir bienal olmasın sorusuna cevap, Çanakkale Belediyesi'nden gelmiş ve 1.Çanakkale Bienali Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Norveç, İran, Kanada, Kore, Japonya gibi çok farklı ülkelerden 56 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir.

Bienal ile yerel yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası, aynı zamanda insanları, farklılıkları, kültürleri bir araya getirmenin belki de en doğru yolu olan sanat aracılığı ile var olan demokrasi ve barış kültürünün gelişmesine de katkı sunacağımıza inancım sonsuzdur.

Çanakkale; sadece somut sanatsal ürünlerin ötesinde, içinde farklılıkları, karşı duruşları, başkaldırıları, meydan okumaları da içeren, izlemekle birlikte düşündüren, sorgulatan, farklı bakış açıları sunan değişik performansların sergilendiği bir bienali düzenlemek için çok doğru bir yerdir.

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz bienalimiz, bizlere, kentimize, kentimizin adının sanatla birlikte ulusal ve uluslararası arenada anılmasına önemli katkılar sunacaktır. Bienal senindir, benimdir, hepimizindir....

Barışın Kentinde, Eylül ayında yaklaşık 70 sanatçının eserleriyle gerçekleşecek 2. Çanakkale Çağdaş Sanat Bienaline herkesi bekliyoruz...” dedi.


Bienal Direktörü/ Eşküratörü Seyhan Boztepe


“Kurgusal Gerçekler, Dönüşümler / Made Up Realities, Transforms”
“Günümüz insanının yaşantısını irdelediğimizde, kendi doğal gerçeğinden uzaklaşarak, kurgusal gerçeklerin girdabında sürüklendiğini görürüz. Binlerce yıllık tarih sürecinden sıyrılıp gelen insanlığın uygarlık düzeyi ne olursa olsun, yaşantısı tartışmalı bir konu halini almıştır. Savaşlar, insan hakları ihlalleri, bireysel şiddet uygulamaları, tüketim çılgınlığı, para spekülasyonları, kirletilen çevre, eğitimsizlik, ekonomik bozuklukların yarattığı kaotik durum ve bunun gibi birçok etmen hayatin akış yönünü değiştirmiş, insanı başkalaştırmıştır.Modern insanın hayatına baktığımızda; gereksiz bir sürü sorunla uğraşıp, enerjisini ve zamanını boşa harcayarak, yaşayış durumunu tartışmalı bir hale getirmiştir. Gelişen bilimsel çalışmalar, teknolojide kat edilen yolla güçlenip doğaya hükmeden insanın kendi gerçeğine sırt çevirmesi, kısacası modern yaşam içindeki insanı ilgilendiren durumlar, kurgusal gerçeklerdir ve bu gerçeklerin kabullenilmesi için sistem; eğitimi, sanatı, ve medyayı kullanarak bu düşünceyi besleyip geliştirmiştir. Yaşam, felsefeden, düşünceden koptuğu için yüzeysel olarak ele alınmıştır.

Kurgusal gerçeklerin yarattığı bu durum her ne kadar negatif bir ortam yaratsa da yaratılan bu etkiye karşın oluşan içgüdüsel ya da bilinçli tepki hayat içinde yeni yollar açarak dönüşümlere neden olmaktadır. İşte yüz yüze bırakıldığımız kurgusal gerçeklerin karsısında duran bir başka gerçek de budur ve dönüşümün verilerini insan hayatının içine yavaş yavaş iterek, tükenmekte olan umutlarımıza pozitif bir destek sunmaktadır.

Günümüz gerçeğini irdeleyecek olan 2. Çanakkale Bienali konuyu salt düşünce üretimi olarak almayıp, hayata dair çözümlemeler de getirerek, barış kültürüne pozitif bir katkı sunacaktır.” dedi.

2.Çanakkale Bienali Koordinatörü İsmail Erten


Sanatın Yaratıcılığı İle Zenginleşeceğiz...
Fazla değil, 15 yıl kadar önce, yani 1990’ların ortasında bu kent 2.İstanbul olmayı hayal edenlerin, göç alıp Metropol olmayı isteyenlerin, İstanbul ve Bursa sanayisinin fazlalık artıklarını talep edenlerin söylemleriyle çalkalanıyordu. Bu söylemler bir kent misyonu oluşturuyordu.

Çanakkale bölgesi bugünlerde “hassas alan” olarak tanımlanıyor. Çanakkale; kültür, tarih ve doğal özellikleri, tüm yerel değerleri tüketmeden ve geliştirerek, “hassas alan” olma özelliğini sürdürecek. Bugünün Çanakkale’si kendini turizm, üniversite, nitelikli tarım gibi misyonlara kilitlemiş gözüküyor.

Kentin çok kısa sürede değişen yeni vizyonu, farkındalık yaratarak, bilinçli politikalar oluşturmayı, stratejik değerleri belirleyip planlama yapmayı gerektiriyor. Bunları yapabilmek ve yapmak, ancak yaratıcılık ve zenginleşme ile mümkün.

Çanakkale’de talep ettiğimiz yeni yaşamlarımızı oluşturmak ve kurmak, tüm yaşamlara ve toplumsal katmanlara yaratıcılık ve zenginlik katacak “sanat” ile mümkün olacaktır.

Şimdi bu kent, hiç olmadığı kadar sanatla buluşuyor. Bu buluşma, kentin üretim aktörlerinin sanata olan ilgisinin varlığını da bizlere gösteriyor. Sanata olan katılım ve izleme de önemli niceliksel verileri bizlere sunuyor. Bu kentin sanat üreticileri ile sanat yararlanıcıları rüştünü ve meşruluğunu ispat etmiştir.

Yeni bir Çanakkale hayali, yeni bir “kurgusal gerçeklik” yaratmaktadır. Bu kurgusal gerçekliğin sahiciliği ve olabilirliği, hedeflediğimiz iyi yaşamlara “dönüşümler” sağlayacaktır.

Bu kente iyi bir “çağdaş sanat bienali” çok yakışacaktır.“2. Çanakkale Bienali” tüm kentlilerin etkileşimine açık süreçlerle gerçekleşecektir.”dedi.
/www.canakkale.bel.tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

 
web ve teknoloji dünyasında olup bitenlerle ilgili kendi halinde bağımsız bir blog. Powered by Blogger